Computernoerden_thf_logo.png

Betingelser for at handle med Computernørden

Dato: 11.06.2024

FirmanavnComputernørden ApS
Reel ejerAlbert van Harten
Legal ejerVan Harten Holding ApS
Ansvarshavende direktørAlbert van Harten
VirksomhedsformAnpartsselskab
CVR-nummer43254181
AdresseRosenvej 1
StedfortegnelseAlslev
Postnummer6800
ByVarde
Telefon70200930
Webadressehttps://computernoerden.dk
E-mail[email protected]

§1 – Generelle definitioner

1.1Firmaet betegnes herefter som Computernørden.
1.2Disse handelsbetingelser for at handle med Computernørden bliver herefter betegnet som Handelsbetingelser, i ubestemt eller bestemt form.
1.3Specielle betingelser for abonnementer bliver betegnet som Abonnementsbetingelser, i ubestemt eller bestemt form.
1.4Den person, virksomhed, forening eller institution som Computernørden handler med bliver betegnet som Kunde, i ubestemt eller bestemt form

§2 – Produkter og tjenester definitioner

2.1Computernørden beskæftiger sig med IT, og i det henseende sælges der både fysiske produkter og tjenester. Tjenester kan være afregnet pr. time eller indenfor en abonnementsløsning.
Computernørdens kunder er både private og erhverv, men kan også være offentlige institutioner eller foreninger.
2.2Tjenester og produkter sælges via telefon, fysisk hos Kunden eller via webshop. Abonnementer sælges udelukkende via webshoppen. For køb af enhver produkt eller tjeneste gælder Handelsbetingelser.

§3 – Produkt- eller tjenesteansvar

3.1Personskade, som opstår som konsekvens af fejl i et produkt eller en tjeneste dækkes kun jf. almindelige love og retslige regler.
3.2Konsekvensskade, herunder dog ikke dertil begrænset direkte eller indirekte tab i enhver form, dækkes ikke. Computernørden fraskriver sig ansvar for produkter som er modificeret eller ændret af andre end Computernørden.
3.3Til enhver tid gælder dansk lovgivning i den bredeste form, når er rejses erstatningskrav mod Computernørden, både når det handler om fejl i det solgte eller forsinkelse i levering af aftale leverancer.
3.4Tjenester, som er udført af selvstændige samarbejdspartnere af Computernørden, dvs. andre virksomheder, som har eget CVR-nummer, bærer selv det fulde ansvar for deres arbejde, i samme omfang som Computernørden ville kunne stilles til ansvar hvis det var Computernørden der udførte arbejdet. Computernørden er forpligtet til at medvirke i kontaktformidling og udlevering af kontaktoplysninger til tjenestevirksomheden, i tilfælde af at Kunden vil stille den udførende
samarbejdspartner til ansvar.

§4 – Pris på produkter eller tjenester

4.1Priser, som Computernørden offentliggør på hjemmesiden, herunder webshop, e-mail, trykte medier eller pr. telefon, er altid i Danske Kroner (DKK). Ved personspecifikke tilbud overfor momsregistrerede er priserne altid eksklusive Moms, og overfor ikke-momsregistrerede er priserne altid inklusive Moms.
Priser på webshoppen er altid inkl. Moms. Moms er til enhver tid den gældende Momssats.
Computernørden er til enhver tid berettiget til at ændre priser, så længe en ordre ikke er accepteret af både Computernørden og Kunden.

§5 – Betaling

5.1På webshoppen sker betaling til enhver tid vha. kreditkortbetaling. Computernørden bruger pt. ePay til at håndtere selve betalingen, dvs. som betalingsgateway. Som indløser benytter Computernørden sig af Clearhaus, Worldline eller Nets. Eventuelle betalingsomkostninger hos enten betalingsgateway eller indløser dækkes af enten Kunden eller Computernørden, alt efter gældende lov.
5.2Fakturaer, der bliver sendt for varer eller tjenester der er solgt udover webshoppen, betales indenfor 8 dage, netto, medmindre anderledes er aftalt. Ved overskridelse af betalingsfristen er Computernørden berettiget til at sende sagen videre til indenretslig eller udenretslig inkasso, jf. gældende regler på dette område.

§6 – Levering af fysiske varer

6.1Som udgangspunkt leveres fysiske varer personligt på Kundens adresse, ved afhentning eller med posten, alt efter aftale med Kunden. Når varer er afhentet, har Kunden ansvar for korrekt håndtering af varen i det øjeblik varen er overdraget til Kunden. Transportskade, som er opstået efter udlevering af varen, er for Kundens ansvar. Ved levering på Kundens adresse har Kunden ansvaret for korrekt håndtering af varen, fra det øjeblik Computernørden, eller en repræsentant af virksomheden, har forladt leveringsstedet. Ved levering via post ligger ansvaret for håndtering hos transportøren.

§7 – Retten til at fortryde eller returnere fysiske varer

7.1Kunden har, under visse betingelser, ret til at påberåbe sig Fortrydelses- og/eller Returret når det gælder fysiske varer. Computernørden skal være i stand til at sælge varen til samme pris som oprindelig aftalt med Kunden, til en anden kunde. Det indebærer bl.a. at varen ikke skal være brugt (medmindre der er tale om genbrugte eller nyistandsatte varer), og at alle løse dele, der hører til varen, medfølger. Desuden skal varen være i samme stand som den var da den blev udleveret til Kunden (se afsnittet ”Levering af fysiske varer”). Bevisbyrden for varens oprindelige tilstand ligger hos Kunden, ikke hos Computernørden. Endvidere skal varen returneres i samme emballage som Kunden har modtaget varen i, medmindre Computernørden har leveret varen uden emballage. Kun i dette tilfælde hæfter Computernørden for korrekt emballering, i alle andre tilfælde er korrekt emballering Kundens ansvar.
7.2Når en vare returneres under dække af anvendelsen af Retur- og/eller Fortrydelsesret, skal det altid være efter bekræftet aftale med Computernørden. Retursendte varer, der opfylder ovenstående kriterier kan kun krediteres såfremt returnering er fuldført indenfor 14 (fjorten) dage efter købsdato, som fremgår af fakturaen. Her er modtagelsesdatoen skæringsdato, ikke afsendelsesdato. Kunden bærer bevisbyrden for at Computernørden har modtaget varen. Alle omkostninger, som er forbundet med returnering, er for Kundens regning.
7.3Er en vare bestilt for kunden, hvilket betyder at varen ikke var på lager inden varen blev bestilt, bortfalder Retur- og Fortrydelsesret i sin helhed.
7.4Er en vare solgt som brugt, nyistandsat, refurbished eller genbrugt, bortfalder Retur- og Fortrydelsesret i sin helhed..

§8 – Retten til at fortryde eller returnere tjenester

8.1Kunden har, under visse betingelser, ret til at påberåbe sig Fortrydelsesret når det handler om tjenester.
8.2Bestilte, men endnu ikke udførte tjenester kan afbestilles uden økonomiske konsekvenser for Kunde, såfremt afbestilling sker senest 7 (syv) dage inden tjenesten skulle udføres. Ved afbestilling indenfor disse 7 (syv) dage har Computernørden ret til kompensation, hvilket skal aftales indbyrdes i fald af afbestilling.
8.3Udførte tjenester kan ikke afbestilles med tilbagevirkende kraft: Kunden er forpligtet til at betale for tjenesten. Er situationen forværret efter tjenesten blev udført, eller er der begået substantielle,betydelige fejl, har Kunden retten til at fortryde tjenesten. Hvis Computernørden vurderer på baggrund af sin faglige ekspertise, at en løsning, som Kunden foreslår eller kræver, ikke kan eller bør blive sat i værk, fritager det ikke Kunde fra betaling. I så fald kan Kunden ikke fortryde med tilbagevirkende kraft.
8.4Abonnementstjenester er underlagt særlige betingelser: indgående abonnementsaftaler kan umiddelbart ikke fortrydes. Abonnementer kan opsiges jf. specielle abonnementsbetingelserne, som fremgår af Computernørdens website.
8.5Alle forudbetalte tjenester har en gyldighed på 3 år, startende den dag, betalingen er gået igennem.

§9 – Klage

9.1Ved utilfredshed med varer og/eller tjenester, herunder abonnementer, leveret af Computernørden, kan, i tilfælde af utilfredsheden ikke kan løses indbyrdes mellem Computernørden og Kunden, Kunde, såfremt bosat i Danmark henvende sig til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk
9.2Er kunden ikke bosat i Danmark men i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, henvises
til https://ec.europa.eu/odr for yderligere information vedr. klagemuligheder.
0
    0
    Din kurv
    Ej, der er intet i din kurv!Tilbage til shoppen