Computernoerden_thf_logo.png

Betingelser for abonnementer hos Computernørden

Dato: 10.06.2024

FirmanavnComputernørden ApS
Reel ejerAlbert van Harten
Legal ejerVan Harten Holding ApS
Ansvarshavende direktørAlbert van Harten
VirksomhedsformAnpartsselskab
CVR-nummer43254181
AdresseRosenvej 1
StedfortegnelseAlslev
Postnummer6800
ByVarde
Telefon70200930
Webadressehttps://computernoerden.dk
E-mail[email protected]

§1 – Generelle definitioner

1.1Firmaet betegnes herefter som Computernørden.
1.2Disse handelsbetingelser for at handle med Computernørden bliver herefter betegnet som Handelsbetingelser, i ubestemt eller bestemt form.
1.3Den person, virksomhed, forening eller institution som Computernørden handler med bliver betegnet som Kunde, i ubestemt eller bestemt form.
1.4Den aftale, som er indgået med kunden på baggrund af et køb på Computernørdens webshop, som er løbende indtil den opsiges af enten Computernørden eller Kunden, betegnes herefter som Abonnement, i ubestemt eller bestemt form.

§2 – Levering af abonnement

2.1Abonnementet indgås med Kunder, som repræsenteres af sig selv, såfremt Kunden er en naturlig person, eller af en anden naturlig person såfremt Kunden er en virksomhed, institution eller forening. Den naturlige person skal være myndig og have beslutningsret over Kunden.
2.2Abonnementer indebærer ingen fysiske produkter, kun tjenester. Hvilke tjenester der udføres fremgår af beskrivelsen af de forskellige abonnementer nedenfor.
2.2.1Hosting med hackersikring: Computernørden tilbyder ikke selv fysiske hosting af websites m.m. Al fysisk hosting bliver leveret af en samarbejdspartner, pt. Azehosting ApS. Deres respektive betingelser er altid gældende, og findes her: https://my.azehosting.net/terms.php. Ved et hosting-abonnement er det derfor ikke tilladt at overtræde Azehosting ApS’ regler, da det kan medføre præmatur opsigelse af aftalen fra Computernørdens side. Ved præmatur opsigelse på
baggrund af overtrædelse af Azehosting ApS’ betingelser fritages Kunden ikke for overholdelse af finansielle forpligtelser i henhold til indgåelse af abonnementet. Der refunderes således ingen indbetalte penge i fald af præmatur opsigelse. Kunden kan ikke kræve erstatning eller kompensation af Computernørden eller Azehosting ApS ved præmatur opsigelse. Computernørden forpligter sig at supportere kundens webtjenester der er omfattet af abonnementet. Kunden får adgang til kontrolpanelet, der styrer det internetdomæne eller de internetdomæner, Kunden har valgt at hoste helt eller delvist hos Computernørden ApS/Azehosting ApS. Alle adgangsoplysninger til både kontrolpanelet og kundens systems backend er til enhver tid Kundes ansvar at råde over. Computernørden forsøger at holde styr på kundens adgangsoplysninger, ved at gemme disse forsvarligt, dog hvis adgangsoplysninger bliver ændret uden at Computernørden bliver informeret herom, er det for Kundes ansvar at oplysningerne bliver gemt forsvarligt. Det er ikke Computernørdens ansvar at oplysninger kommer ud af hænderne hos Kunden. Driften og oppetid af serverne er reguleret i Azehosting ApS’ betingelser. Computernørden forpligter sig i at overvåge Kundens hjemmeside. Hjemmesiden skal køre på en WordPress-installation, hvor der er installeret og aktiveret pluginet Wordfence, lavet af Defiant Inc. Alle betingelser fra Defiant Inc (https://www.wordfence.com/terms-of-service/, kun tilgængelig på engelsk) og fra wordpress.org (https://wordpress.com/tos/, kun tilgængelig på engelsk) er gældende. Det er kundens ansvar at Computernørden har adgang til backend, og at der er åbnet adgang fra webstedet til Wordfence Central. Derudover skal et plugin af GoDaddy Inc, kaldet Worker, være installeret, og de korrekte forbindelsesoplysninger angivet til Computernørden. GoDaddy Inc.’s generelle betinglser, https://dk.godaddy.com/legal/agreements, er gældende for brug af pluginet. Alle øvrige plugins, temaer og oversættelser som Kunde anvender på sin WordPress-installation falder under ansvaret af Kunde, og de henholdsvise programmører eller ophavsretsindehavere af disse plugins, temaer eller oversættelsers betingelser er gældende, herunder licensbetingelser. Hvis licensbetingelser ikke overholdes, og opdatering af den grund ikke kan gennemføres, kan det medføre at hackergarantien bortfalder. Anti-hacking kræver et hosting abonnement hos Computernørden, for at sikre at Computernørden kan råde over backups samt have hurtig adgang til både database og filsystemet.
Computernørden forpligter sig at holde WordPress-systemet i sin helhed opdateret, hvilket vil sige at der altid skal installeres den nyeste version af både selve WordPress-motor, alle plugins og alle temaer. Hvis et tema eller et plugin kræver engangsbetaling eller løbende betalinger for at kunne modtage opdateringer, og Kunden ikke overholder disse betalingskrav, er Computernørden fritaget til at holde den pågældende plugin eller tema opdateret. Dette kan medføre at hackergarantien bortfalder.
Hvis en opdatering af en element har negativ indvirkning på websitet delvist eller i sin helhed, herunder designmæssige ændringer eller fejlfunktion af dele af, eller hele websitet, er Computernørden berettiget til at fakturere Kunde for den tid, der bruges på at bringe websitet i kørende tilstand igen. Computernørden er dog forpligtet til at indhente tilladelse til at påbegynde opgaven inden.
Computernørden forpligter sig endvidere til at anvende sin fulde evne til at sikre websitet. Det står Computernørden frit til at opdatere til de nyeste versioner af serverens operativsystem, webserver framework, databasesystem og/eller andre underliggende systemer, som websitet bruger, uden at informere kunder herom.
Det er Computernørdens opgave at holde ondsindede hackere ud af websitet. Hvis det lykkes en hacker at kompromittere websitet alligevel, på trods af Computernørdens foranstaltninger, er Computernørden forpligtet at bringe websitet tilbage i den stand den var, inden hacket har fundet sted. Computernørden kan ikke fakturere kunden for tidsforbrug der går med reetablering og yderlig sikring af websitet. Kunden kan dog ikke kræve erstatning eller kompensering for ventetid eller tab, herunder, dog ikke dertil begrænset, data eller drift.
Computernørden er forpligtet til at opdatere websitet mindst 1x hver 48 timer, dog kun på hverdage. Det bestræbes dog også at opdatere på ikke-hverdage, og oftere end 1x hver 48 timer.
2.2.2Nørdhjælp på abonnement: Kunden har fri ret til at henvende sig til Computernørden og stille specifikke IT-relaterede spørgsmål til Computernørden. Kunden har krav på et kvalificeret svar. Hvis spørgsmålet er omfattet specialer indenfor IT-branchen, er Computernørden dog berettiget til enten at indhente information hos en specialist, med præference af leverandøren af det pågældende produkt eller system, eller henvise til vedkommende. Er spørgsmålet omfattet et produkt eller en tjeneste, der anset for bredt anvendeligt i samfundet, er det Computernørdens ansvar at finde et kvalificeret svar. Kunden kan ikke kræve at svaret er i Kundens favør.
Nørdhjælp på abonnement giver Kunde ret til at kontakte Computernørden via taletelefon, e-mail eller Messenger. Computernørden er forpligtet til at besvare henvendelsen indenfor 48 timer, og påbegynde en opgave senest 72 timer efter besvarelsen, dog kun på de hverdage, hvor Computernørden har ordinært åben.
Enhver sag kunden starter, har en maximal behandlingstid på 20 minutter, og må ikke være relateret til en tidligere sag i samme eller foregående måned. Kunden har ret til at få hjælp via fjernsupport. Dertil bruges programmet TeamViewer. Det er Kundes ansvar at al programmel er installeret korrekt på den enhed, hvor supporten er ønsket til, og at alle indstillinger og rettigheder til enhedens aktive bruger og fjernsupportssoftwaren er indstillet korrekt. Computernørden kan tilbyde ekstra hjælp hertil, mod betaling.
Fjernsupport kræver at Kunden giver Computernørden adgang til enheden vha. en tjeneste fra TeamViewer GmbH. Betingelser for brug, herunder, dog ikke dertil begrænset, licensbetingelser fra TeamViewer GmbH eller lierede selskaber til TeamViewer GmbH er gældende for både Computernørden og Kunden. For TeamViewers betingelser henvises til https://www.teamviewer.com/en/eula/. Det står kunden frit til at vælge TeamViewer eller TeamViewer QuickSupport, for så vidt enheden og/eller operativsystemet samt øvrige software og netværksegenskaber understøtter muligheden.
TeamViewer-sessioner bliver så vidt muligt optaget, og gemt i mindst 3 (tre) måneder efterfølgende. Det står Kunden frit til at give tilladelse eller ej, til yderligere optagelse af lyd og billede hos Kunden, såfremt apparatur, der muliggør optagelse af lyd og billede er slået til og i funktion.

§3 – Opsigelse af abonnementer

3.1Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet pr. abonnements planlagte udløbsdato. Opsigelsen skal være Computernørden i hænde senest 1 (én) hverdag inden udløb. Opsigelsen kan sendes pr. almindelig post til Computernørdens postadresse, eller pr. e-mail til Computernørdens e-mailadresse.
Opsigelsen træder i kraft pr. den dato, som meldes tilbage på henvendelsen om opsigelsen, hvilken kan betragtes som bekræftelse af opsigelsen. Modtager Kunden ikke bekræftelsen, kan det betragtes som at Computernørden ikke har modtaget opsigelsen. Det er altid Kundens ansvar at opsigelsen kommer Computernørden i hænde indenfor opsigelsesfristen udløber. Er opsigelsen ikke modtaget senest 1 (én) hverdag inden abonnementets udløb, vil den næste abonnementsperiode automatisk træde i kraft. Ved opsigelse skal der tydelig meddeles hvilket abonnement skal opsiges, og hvem abonnenten er.
3.2Manglende betaling er ikke det samme som opsigelse.

§4 – Betaling af abonnementer

4.1Abonnementer købes altid via Computernørdens webshop og betales vha. et gyldigt kreditkort.
Selve betalingsdelen varetages af enten ePay ApS, mens indløsning af pengene går gennem ClearHaus A/S, Nets A/S eller Worldline A/S. Respektive firmaer har muligvis specielle betingelser, og der henvises til deres respektive websites (https://epay.dk, https://clearhaus.com, https://nets.eu og https://worldline.com) for yderligere information. Alle betalinger er omfattet dansk lovgivning.
4.2Når en betaling er nægtet, af hvilken som helst grund, resulterer i afvisning af abonnementet. Hvis et beløb bliver refunderet, ophører abonnementet øjeblikkeligt.
4.3Kunden bliver automatisk tilmeldt fornyelse, og betaling vil ske derfor automatisk, medmindre
abonnementet opsiges jf. opsigelsesregler. Kundens abonnement suspenderes, såfremt betalingskortet ikke længere kan bruges til at trække pengene. Dette fritager kunden dog ikke sine betalingsforpligtelser, såfremt abonnementet allerede er startet og Computernørden ikke har
modtaget opsigelsen rettidigt og bekræftet dette.

§5 – Stamdata

5.1Ved køb af et abonnement bedes der oplyse visse personoplysninger. Disse oplysninger kan til enhver tid ændres ved at tilgå Kundens konto på https://computernoerden.dk/min-konto/ eller ved henvendelse til Computernørden. Det er til enhver tid Kundens ansvar at oplysninger er korrekte

§6 – Fortrydelsesret

6.1Kunden har ret til at fortryde abonnementer uden vederlag, såfremt abonnementet ikke er taget i brug. Hvis et abonnement er taget i brug, og fortrydes, skal det ske indenfor 14 (fjorten) dage efter abonnementets startdato, som fremgår af e-mailen, der bekræfter Kundens abonnement. Yderligere vil den tid, der er brugt på at servicere Kunden blive faktureret som om Kunden ikke var abonnent.
6.2Ibrugtagning skal forstås på den måde, at abonnementet er enten sat op specifikt for Kunden, eller at Kunden er blevet faktureret for dette.
0
    0
    Din kurv
    Ej, der er intet i din kurv!Tilbage til shoppen